Wałbrzych - informacje


109.971
mieszkańców Wałbrzycha
51.787
mężczyzn
58.184
kobiet

13.369
w wieku przedprodukcyjnym

65.940
w wieku produkcyjnym

30.662
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

341
zawarto małżeństw

780
urodzeń

1.881
zgonów

-1.101
przyrost naturalny
miasto Wałbrzych
dochody

811.259.200
wydatki

830.287.552
struktura wydatków Wałbrzycha

74.285
0,009%
Rolnictwo i łowiectwo

29.570
0,004%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

192.408.544
23,174%
Transport i łączność

45.890.492
5,527%
Administracja publiczna

29.138
0,004%
Turystyka

79.276.512
9,548%
Gospodarka mieszkaniowa

6.902.599
0,831%
Działalność usługowa

498.865
0,060%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

488.845
0,059%
Obrona narodowa

22.130.292
2,665%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

327.536
0,039%
Wymiar sprawiedliwości

16.801.740
2,024%
Obsługa długu publicznego

47.662
0,006%
Różne rozliczenia

162.660.528
19,591%
Oświata i wychowanie

3.650.488
0,440%
Ochrona zdrowia

50.361.228
6,066%
Pomoc społeczna

5.770.656
0,695%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.081.806
1,214%
Edukacyjna opieka wychowawcza

40.664.268
4,898%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18.957.186
2,283%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.926.598
1,918%
Kultura fizyczna i sport

157.308.688
18,946%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-05-21 18:42
REKLAMA
pogoda Wałbrzych
17.5°C
wschód słońca: 04:57
zachód słońca: 20:45
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Wałbrzychu

kiedy
2022-05-22 17:00
miejsce
Filharmonia Sudecka, Wałbrzych,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-05-22 18:00
miejsce
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-05-29 16:00
miejsce
Filharmonia Sudecka, Wałbrzych,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-06-01 19:00
miejsce
Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój,...
wstęp biletowany